मतदार यादीतील नाव शोधण्याची ऑन-लाईन सुविधा
(नाव शोधताना नाव/आडनावातील कोणतीही तीन अक्षरे (किमान) टाईप करावीत)

© Nashik Municipal Corporation. Designed By : KASCOM